Våre tjenester og løsninger

 

Høy kvalitet i alle ledd

100% fornøyd med utført jobb garanteres

Konkurransedyktige priser

Over 30 år erfaring

Elektriske installasjoner

Vi utfører alle elektriske installasjoner i h.h.t. kravene i bolignormen. Bolignormen spesifiserer funksjonskrav, jordfeilvern, dimensjoneringer og beskyttelser mot overbelastninger m.m. Husk at som ikke-faglært har du kun lov til å gjøre mindre arbeider på eget elektrisk anlegg.

 • Våtrom
 • Komfyrer og platetopper
 • Nye kurser
 • Stikkontakter/uttak
 • Jordfeilvern
 • Overspenningsvern

Belysning og varme

Mer belysning og varme? Vi installerer det meste og vi kjenner til kravene så vi vet når vi må til med nye kurser eller om du kan bruke eksisterende kurs.

 • Varmepumper
 • Varmekabler
 • Innendørs belysning
 • Utendørs belysnng

Modernisering og rehabilitering

Skal du pusse opp eller rehabilitere bør du ta kontakt med oss på et tidlig stadie så vi kan hjelpe deg med å planlegge og dimensjonere det elektriske arbeidet.

 • Rehabilitering av sikringsskap
 • Nybygg/tilbygg
 • Våtromsrehabilitering
 • Kjøkkenrehabilitering

  Utbedring av tilsynsrapport

  Har du hatt el-tilsynet på besøk og fått tilsynsrapport med pålegg om utbedring så er det oss du skal ta kontakt med. Vi har lang erfaring og gode rutiner for tiltak og dokumentasjon til tilsynsmyndighetene.

  Send oss en en henvendelse med saksnummer og målenummer som står på din rapoort så henter vi rapporten ut direkte og kan gi deg en pris på arbeidene.

  Elbil lader

  En ladestasjon er en investering i familiens sikkerhet. Med ELKO Smart Elbillader kan du lade elbilen på en tryggere, smartere og mer energivennlig måte. Elbillading fra stikkontakt trekker enormt mye strøm. Dette kan være brannfarlig, og er kun lov ved nødlading. Smart Elbillader er beregnet for å levere kontinuerlig høy effekt, og med energistyring kan lade-effekten reduseres midlertidig eller utsettes til tider med lav last på strømnettet for å begrense totalforbruket i boligen.

  Internkontroll

  Som boligeier er du  ansvarlig for det elektriske anlegget ditt og at det utføres kontroll. For næringsvirksomhet er det den som er ansvarlig for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll.

  Vi har systemer og kompetanse som skal til for å gjennomføre en internkontroll enter det er i din bolig eller annen eiendom.

  Vi anbefaler å gjennomføre en internkontroll hvert 5. år. Ta kontakt med oss så forteller vi deg mer.